ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie koncesji na poszukiwanie rozpoznawanie kopalinDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie koncesji na poszukiwanie rozpoznawanie kopalin

Szczegóły informacji

Wydawanie koncesji na poszukiwanie rozpoznawanie kopalin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Środowiska, Budownictwa i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2015-05-28 12:33:19

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

Marek Myka

Miejsce załatwienia

Wydział Środowiska, Budownictwa i Inwestycji

Telefon kontaktowy

87-427-01-41

Adres e-mail

naczelnik.srodowisko@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

Wydanie koncesji

Miejsce odbioru

Wydział Środowiska, Budownictwa i Inwestycji, wysyłka na adres wskazany we wniosku

Wymagane Dokumenty

Wniosek zawierający dane zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2015r. poz. 196 ). Do wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin należy dołączyć projekt robót geologicznych.

Czas realizacji

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

opłata skarbowa – 616 zł

Tryb odwoławczy

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Węgorzewskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania

Podstawa prawna

Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2015r. poz. 196 )
« powrót do poprzedniej strony