ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowymDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Szczegóły informacji

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2015-04-23 12:34:49

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Osoba kontaktowa

Justyna Murawska, Wioleta Łuczun

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Telefon kontaktowy

87-427-76-20, 87-427-76-21

Adres e-mail

komunikacja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

 1. O wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego deklarująca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania regularnych przewozów osób. Warunkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym jest posiadanie ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
 2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym udziela się na okres od jednego roku do pięciu lat. Zgodnie z brzmieniem art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r Nr. 5 poz. 13 z późn. zm) zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.Proponowany rozkład jazdy powinien być zgodny z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz brzmieniem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012r. poz 451).
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
 4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 5. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.
 6. Cennik
 7. Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób.
 8. Pełnomocnictwo - w przypadku działania ustanowionego pełnomocnika.

Opłaty

 1. Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii wyłącznie na obszarze powiatu wynosi dla zezwolenia obowiązującego:
  • do 1 roku - 250 zł
  • do 2 lat - 300 zł
  • do 3 lat - 350 zł
  • do 4 lat - 450 zł
  • do 5 lat - 550 zł
 2. Opłata za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego specjalnego wynosi 50% odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1.
 Zgodnie § 14 ust. rozporządzenia za wydanie wypisu z ww. zezwolenia w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 1% jak za wydanie zezwolenia za każdy pojazd.
Opłat można dokonać:
 • gotówką w Kasie Filia 2 Banku Spółdzielczego w Węgorzewie działającej w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, parter, pokój nr 17
 • przelewem wpłata na konto: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul.3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, Nr konta: 43 9348 0000 0000 0097 2000 0010
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00  zł, płatną w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, pok. nr 29 lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, Nr konta: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wykonywane są według następujących zasad:
  1. do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym;
  2. rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach autobusowych;
  3. wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy;
  4. należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących;
  5. w kasach dworcowych oraz w autobusie znajduje się dostępny do wglądu pasażerów opracowany przez przewoźnika lub grupę przewoźników regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy;
  6. cennik opłat został podany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób, przy czym cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych:
   1. określone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.),
   2. wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, jeżeli podmiot, który ustanowił te ulgi, ustalił z przewoźnikiem w drodze umowy warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg;
  7. zgodnie z warunkami przewozu osób określonymi w zezwoleniu.
 2. Podczas wykonywania przewozów regularnych zabrania się:
  1. używania do przewozu:
   1. innych pojazdów niż autobusy,
   2. autobusów nieodpowiadających wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym;
  2. korzystania z przystanków, na których nie została zamieszczona informacja o realizowanym rozkładzie jazdy zawierająca także nazwę, adres siedziby przewoźnika i numer telefonu przewoźnika lub niezgodnie z podanymi w tej informacji dniami i godzinami odjazdów;
  3. zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy;
  4. pobierania należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości pasażerów;
  5. naruszania warunków przewozu osób określonych w zezwoleniu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U.2012.451)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r Nr. 5 poz. 13 z późn. zm)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Wioleta Łuczun Data wytworzenia informacji: 2015-04-23
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Łuczun Data wprowadzenia do BIP 2015-04-23 11:55:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-04-23 12:34:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 09:32:15
Artykuł był wyświetlony: 1329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu