ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchuDrukuj informacjęSprawa: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Szczegóły informacji

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2015-04-23 14:28:58

Termin załatwienia

W przypadku kompletnych dokumentów, sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki.

Osoba kontaktowa

Justyna Murawska, Wioleta Łuczun

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Telefon kontaktowy

87-427-76-20, 87-427-76-21

Adres e-mail

komunikacja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają zarejestrowane:
 1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
 2. ciągniki samochodowe;
 3. pojazdy specjalne;
 4. autobusy.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Po zakończeniu okresu czasowego wycofania można odebrać zdeponowany w urzędzie dowód rejestracyjny i tablice, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin ważności badań technicznych, w przeciwnym razie należy przedłożyć zaświadczenie o aktualnym badaniu okresowym pojazdu. W tym celu może być konieczne uzyskanie najpierw tablic tymczasowych na dojazd na przegląd techniczny.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu.
 2. Do wglądu:
  • osoba fizyczna: dokument tożsamości właściciela pojazdu, a w przypadku, gdy sprawę załatwia osoba niebędąca właścicielem - pisemne upoważnienie do załatwienia formalności podpisane przez właściciela i dowód tożsamości upoważnionego;
  • pozostałe podmioty: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (dopuszcza się kserokopie tych dokumentów). Sprawę może załatwiać wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu.
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 5. Tablice rejestracyjne.
 6. Dowód wpłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Opłaty

Opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
 • 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
 • 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
 • 0,25zł  - od 25 do 48 miesiąca.
Opłat można dokonać:
 • gotówką w Kasie Filia 2 Banku Spółdzielczego w Węgorzewie działającej w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, parter, pokój nr 17
 • bezgotówkowo w Wydziale Komunikacji kartą płatniczą (pobierana jest dodatkowo opłata manipulacyjna 2 zł).
 • przelewem wpłata na konto: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul.3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, Nr konta: 43 9348 0000 0000 0097 2000 0010
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00  zł, płatną w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, pok. nr 29 lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, Nr konta: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t. z poźn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U.2014.1522 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2014.1727 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2010 r. Nr 79 poz. 524)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Wioleta Łuczun Data wytworzenia informacji: 2015-04-23
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Łuczun Data wprowadzenia do BIP 2015-04-23 14:25:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-04-23 14:28:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:03:00
Artykuł był wyświetlony: 1147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu