ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Szczegóły informacji

Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2015-06-01 10:17:46

Termin załatwienia

Nie dłużej niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Justyna Murawska, Izabela Szypulska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Telefon kontaktowy

87 427-76-21, 87 427-76-20

Adres e-mail

komunikacja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii, składa właściwemu organowi dokumenty, na podstawie których właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczy dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami
(prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.
PKK wydaje się w przypadku:
 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):
  • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
  • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
  • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego conajmniej od 1 roku,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie).
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
 
 1. 14 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
 2. 16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1,B1 i T;
 3. 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2,B, B+E, C1 i C1+E;
 4. 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 5. 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 6. 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,ust. 3 pkt 2 oraz art. 9 ustawy);
 7. 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  1. A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
  2. D i D+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9 ustawy);
 8. 21 lat — dla tramwaju.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, że osoba która nie kończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie i uzyskać prawo jazdy;
 5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli osoba posiada.
DO WGLĄDU:
 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu).
 2. Prawo jazdy - jeżeli osoba posiada.

Czas realizacji

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym unikalny profil kandydata na kierowcę.

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016.627 t.j. z poźń. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016.231).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Murawska Data wytworzenia informacji: 2015-06-01
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Murawska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-01 10:17:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-06-01 10:17:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:12:13
Artykuł był wyświetlony: 1774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu