ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanymDrukuj informacjęSprawa: Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2015-06-01 11:56:40

Termin załatwienia

Nie dłużej niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Justyna Murawska, Izabela Szypulska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Telefon kontaktowy

87-427-76-21, 87-427-76-20

Adres e-mail

komunikacja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej (zakres odpowiada rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych), które uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii:
 1. A1, A2 i A
 2. B1, B i B+E
 3. C1, C1+E, C, C+E
 4. D1, D1+E, D i D+E
Zezwolenie jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego. 
Osobę, która uprawniona była do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w dniu wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami (19 stycznia 2013 r.), uznaje się za spełniającą wymagania, do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego oraz jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskała uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w trybie art. 95a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

UWAGA!
Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami ((Dz. U. 2015.155 t.j. z poźń. zm.) w stosunku do jednostek ochotniczej straży pożarnej, zespołu ratownictwa medycznego oraz wykonujących zadania specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, warunek ukończenia kursu dla pojazdów uprzywilejowanych i przedłożenia go Staroście, stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia.
 2. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.
 3. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.
 4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.
 5. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
DO WGLĄDU:
 1. Dokument tożsamości.
 2. Prawo jazdy.
 3. Oryginały składanych dokumentów.

Czas realizacji

Organ wydający zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w przypadku gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny, niezwłocznie wypełnia druk zezwolenia i wydaje decyzję w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów.

Opłaty

 1. Koszt wydania zezwolenia: 50,- zł
 2. Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.
Opłat można dokonać:
 • gotówką w Kasie Filia 2 Banku Spółdzielczego w Węgorzewie działającej w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, parter, pokój nr 17
 • bezgotówkowo w Wydziale Komunikacji kartą płatniczą (pobierana jest dodatkowo opłata manipulacyjna 2 zł).
 • przelewem wpłata na konto: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul.3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, Nr konta: 43 9348 0000 0000 0097 2000 0010
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00  zł, płatną w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, pok. nr 29 lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, Nr konta: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016.627 t.j. z poźń. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r.w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U.2014.1706 j.t. z poźń. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Murawska Data wytworzenia informacji: 2015-06-01
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Murawska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-01 11:56:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-06-01 11:56:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:15:03
Artykuł był wyświetlony: 1198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu