ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymiana ważnego prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowymDrukuj informacjęSprawa: Wymiana ważnego prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

Szczegóły informacji

Wymiana ważnego prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2015-06-01 11:58:28

Termin załatwienia

Wygenerowanie profilu - nie dłużej niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wymaganych dokumentów. Wydanie prawa jazdy - nie dłużej niż 2 dni robocze od dnia otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu przez ośrodek egzaminowania.

Osoba kontaktowa

Justyna Murawska, Izabela Szypulska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Telefon kontaktowy

87-427-76-21, 87-427-76-20

Adres e-mail

komunikacja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

Przed wymianą prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę, złożyć z wynikiem pozytywnym część teoretyczną egzaminu państwowego oraz przedstawić uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy.
Prawo jazdy określonej kategorii nieokreślone w konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. lub sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. jest wymieniane przez starostę po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego oraz po potwierdzeniu danych i informacji zawartych w wymienianym prawie jazdy.
Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu, po potwierdzeniu danych i informacji zawartych w wymienianym prawie jazdy oraz po otrzymaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej, organ zamawia spersonalizowane dokumenty w producenta, przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy. Producent przekazuje wykonane prawo jazdy do urzędu terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia. Nowe prawo jazdy wydaje się po zwrocie dotychczas posiadanego dokumentu.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wymianę prawa jazdy.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że osoba studiuje co najmniej od sześciu miesięcy (dotyczy cudzoziemców).
DO WGLĄDU:
 1. Dokument tożsamości.
 2. Prawo jazdy.

Opłaty

 1. Koszt wydania prawa jazdy: 100,- zł
 2. Opłata ewidencyjna: 0,50 zł
Opłat można dokonać:
 • gotówką w Kasie Filia 2 Banku Spółdzielczego w Węgorzewie działającej w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, parter, pokój nr 17
 • bezgotówkowo w Wydziale Komunikacji kartą płatniczą (pobierana jest dodatkowo opłata manipulacyjna 2 zł).
 • przelewem wpłata na konto: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul.3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, Nr konta: 43 9348 0000 0000 0097 2000 0010
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00  zł, płatną w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, pok. nr 29 lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, Nr konta: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016.627 t.j. z poźń. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016.231).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016.702 z poźń. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013.83).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U.2012.447 z poźn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Murawska Data wytworzenia informacji: 2015-06-01
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Murawska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-01 11:58:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-06-01 11:58:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:16:27
Artykuł był wyświetlony: 1092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu