ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpisanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu adnotacji: TAXI, L, HAK, VAT i inneDrukuj informacjęSprawa: Wpisanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu adnotacji: TAXI, L, HAK, VAT i inne

Szczegóły informacji

Wpisanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu adnotacji: TAXI, L, HAK, VAT i inne

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2015-06-02 13:58:51

Termin załatwienia

Niezwłocznie - po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Justyna Murawska, Wioleta Łuczun

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Telefon kontaktowy

87 427-76-20, 87 427-76-21

Adres e-mail

komunikacja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

Dokonanie stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 2. Do wglądu:
  • osoba fizyczna: dokument tożsamości właściciela pojazdu, a w przypadku gdy sprawę załatwia osoba niebędąca właścicielem - pisemne upoważnienie do załatwienia formalności podpisane przez właściciela i dowód tożsamości upoważnionego;
  • pozostałe podmioty: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (dopuszcza się kserokopie tych dokumentów). Sprawę może załatwiać wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu.
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 5. Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, iż pojazd spełnia określone niżej warunki:
  • jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób jako taksówka (TAXI),
  • jest przystosowany do nauki jazdy (L),
  • jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
  • spełnia wymagania określone w ustawie o podatku VAT.

Opłaty

Od dokonywanej adnotacji opłat nie pobiera się.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t. z poźn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U.2014.1522 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2014.1727 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2012.996 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Wioleta Łuczun Data wytworzenia informacji: 2015-06-02
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Łuczun Data wprowadzenia do BIP 2015-06-02 13:58:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-06-02 13:58:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 15:27:51
Artykuł był wyświetlony: 1506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu