ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wyrejestrowanie pojazduDrukuj informacjęSprawa: Wyrejestrowanie pojazdu

Szczegóły informacji

Wyrejestrowanie pojazdu

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2015-06-02 14:01:19

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Osoba kontaktowa

Justyna Murawska, Wioleta Łuczun

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Telefon kontaktowy

87 427-76-20, 87 427-76-21

Adres e-mail

komunikacja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

Wyrejestrowanie pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu.
 2. Do wglądu:
  • osoba fizyczna: dokument tożsamości właściciela pojazdu, a w przypadku gdy sprawę załatwia osoba niebędąca właścicielem - pisemne upoważnienie do załatwienia formalności podpisane przez właściciela i dowód tożsamości upoważnionego;
  • pozostałe podmioty: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (dopuszcza się kserokopie tych dokumentów). Sprawę wyrejestrowania może załatwiać wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu.
 3. Do wglądu – ważna polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu.
 4. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 5. Karta pojazdu, jeżeli została wydana.
 6. Tablice (tablicę) rejestracyjne w przypadku demontażu pojazdu, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą.
 7. W zależności od przyczyny wyrejestrowania:
  • demontaż pojazdu – zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub do przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, albo równoważny dokument wydany w innym państwie;
  • kradzież pojazdu – stosowne oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań i zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu, albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu;
  • wywóz pojazdu z kraju - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
  • zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą;
  • udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności – dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadanego pojazdu, dokument potwierdzający wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz miasta na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w mieście.
Załączone do wniosku o wyrejestrowanie dokumenty winny być złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski.

Czas realizacji

 • Bez zbędnej zwłoki - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 • Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 • Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Opłaty

Opłata skarbowa:
 • 10 zł – za wydanie decyzji,
 • 17 zł - za upoważnienie.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t. z poźn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U.2014.1522 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2014.1727 j.t.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Wioleta Łuczun Data wytworzenia informacji: 2015-06-02
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Łuczun Data wprowadzenia do BIP 2015-06-02 14:01:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-06-02 14:01:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:26:08
Artykuł był wyświetlony: 1630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu