ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne Drukuj informacjęSprawa: Wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2015-06-02 14:28:03

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Osoba kontaktowa

Justyna Murawska, Wioleta Łuczun

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Telefon kontaktowy

87 427-76-20, 87 427-76-21

Adres e-mail

komunikacja@powiatwegorzewski.pl

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 2. Odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 4. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lub w art.6 ust. 1 pkt. 2. ustawy o transporcie drogowym.
 6. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.
Za wydanie wypisu z ww. zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
Opłat można dokonać:
 • gotówką w Kasie Filia 2 Banku Spółdzielczego w Węgorzewie działającej w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, parter, pokój nr 17
 • przelewem wpłata na konto: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul.3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, Nr konta: 43 9348 0000 0000 0097 2000 0010
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00  zł, płatną w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, pok. nr 29 lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, Nr konta: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

O wydanie zaświadczenia może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) prowadzący niezarobkowy transport drogowy rzeczy pojazdami o d.m.c. powyżej 3,5 t oraz osób wykonywany pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie powiatu węgorzewskiego.

Zwolnienia z konieczności załatwienia sprawy występują w przypadku przewozów drogowych wykonywanych:
 • w ramach powszechnych usług pocztowych,
 • przez podmioty niebędące przedsiębiorcami z tym, że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2013r. poz. 1403 t.j. z późn.zm.).
Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t. z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Wioleta Łuczun Data wytworzenia informacji: 2015-06-02
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Łuczun Data wprowadzenia do BIP 2015-06-02 14:27:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-06-02 14:28:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:29:52
Artykuł był wyświetlony: 1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu