ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicyDrukuj informacjęSprawa: Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy

Szczegóły informacji

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. edukacji i promocji zdrowia

Ogłoszono dnia: 2015-06-05 14:17:34

Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 3 dni od złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Anna Czapska

Miejsce załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17 B, 11-600 Węgorzewo
oraz I piętro, pok. 33

Telefon kontaktowy

87-427-76-70

Adres e-mail

edukacja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

 • Starosta Węgorzewski występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie z wnioskiem o wydanie, w drodze postanowienia, opinii dotyczącej sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich.
 • Postanowienie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje niezwłocznie.
 • Zezwolenie Starosta Węgorzewski wydaje w formie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Osobiście w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, pok. 33 lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wymagane Dokumenty

Wniosek kierowany do Starosty Węgorzewskiego (wzór Nr 1) powinien zawierać następujące informacje:
 • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz seria i numer dokumentu tożsamości,
 • stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą,
 • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
 • datę i miejsce zgonu,
 • miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
 • nazwa i adres firmy, która będzie zajmować się przewozem zwłok do Polski,
 • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
 • miejsce pochówku,
 • oświadczenie, że zwłoki będą pochowane bez otwierania trumny,
 • akt zgonu (jeśli jest taka możliwość). W akcie zgonu musi być podana przyczyna zgonu. W przypadku braku aktu zgonu, należy dostarczyć inny dokument urzędowy określający przyczynę zgonu lub wykluczający jako przyczynę zgonu chorobę zakaźną /dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego/,
 • oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok o pokryciu wszelkich kosztów związanych z pogrzebem i przewozem zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy do Polski.

Opłaty

Zwolnienie z opłat na podstawie części IV ust. 44 kol.4, pkt 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Węgorzewskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi

Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok ludzkich, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

Podstawa prawna

 • Art. 14 ust. 4 ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).
 • § 2 i 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).
 • Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Czapska Data wytworzenia informacji: 2015-06-05
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Czapska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-05 14:07:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-06-05 14:17:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:36:46
Artykuł był wyświetlony: 1370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu