ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 78224
Dane kontaktowe 38208
Zadania Wydziałów 39387
Ewidencje i Rejestry 11152
Rada Powiatu 47
Skład Rady 51296
Komisje 17904
Uchwały Rady 2634919
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 85149
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 14647
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 140850
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 56440
Interpelacje i zapytania radnych 4772
Zarząd Powiatu 24809
Skład Zarządu 16798
Uchwały Zarządu 2410394
Zamówienia publiczne 245839
Plan Zamówień Publicznych 18412
Zamówienia do 30 000 Euro 81115
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 459769
Akty prawne 2328769
Uchwały Rady Powiatu 2429588
Uchwały Zarządu Powiatu 2400612
Dziennik Ustaw 1
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 905
Projekt Budżetu 37015
Budżet 27073
Sprawozdania 76470
Wykaz mienia 13339
Oświadczenia majątkowe 17518
2020 Rok 2293
2019 Rok 7700
2018 Rok 15043
2017 Rok 14516
2016 Rok 13190
2015 Rok 35701
2014 Rok 31716
Strategie, raporty, opracowania 43162
Konsultacje 5331
Raport o stanie powiatu 2159
Ochrona środowiska 14202
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 20573
Dom Pomocy Społecznej 12739
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9527
Powiatowy Dom Samopomocy 6235
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 21590
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 6773
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 7860
Zespół Szkół Zawodowych 6181
Zespół Szkół Ogólnokształcących 8501
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 17119
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6302
Organizacje pozarządowe 659
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 26558
Zasady współpracy 30133
Konkursy Ofert 131634
Sprawozdania 19633
Konsultacje społeczne 20613
RDPP 8170
ZES 3366
Stowarzyszenia 6566
Fundusze unijne i granty 22977
Kontrole 8767
Kontrola zarządcza 30293
Audyt wewnętrzny 12755
Schemat procedur kontroli 3001
Kontrole zewnętrzne 1087
Kontrole Komisji Rewizyjnej 292
Biuro Rzeczy Znalezionych 36125
Wybory samorządowe 2010 17220
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 20243
Wybory samorządowe 2014 7521
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 15697
Wybory samorządowe 2018 12753
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 7956
Dostęp do Informacji publicznej 19908
Zgłoszenia budowy 70574
Petycje 18000
Starostwo Powiatowe 11237
Rada Powiatu 3200
Działalność lobbingowa 8331
Nieodpłatna pomoc prawna 20563
Dostępność 1697

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5185
Strona główna 51089
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 1737035
Redakcja Biuletunu 4513
Adres Redakcji 6652
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8076
Mapa serwisu 4543
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16583

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 460222
Informacje o naborze 236067
Zamówienia publiczne 340994
Przetwarzanie danych osobowych 8521