ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-10-29 2019-11-07 12:00:00 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 2 do nr 7 (DOCX, 132 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 556.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy (DOCX, 79 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.1 KiB)
2 2019-09-05 2019-09-20 10:00:00 Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim: Zadanie I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim, na odcinku od miejscowości Stręgiel, gm. Węgorzewo do końca miejscowości Kuty, gm. Pozezdrze, odcinek II i III. Zadanie II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1598N w Powiecie Węgorzewskim, na odcinku od miejscowości Brzozowo do miejscowości Prynowo. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 287.4 KiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (DOCX, 50 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (DOCX, 48.2 KiB)
 • załącznik do umowy - karta gwarancyjna (wzór) (DOCX, 26.3 KiB)
 • Dokumentacja techniczna, zadanie I (odcinek II i III Stręgiel - Kuty) Załączniki Nr 8.1, 9.1, 10.1 (ZIP, 13.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna, zadanie II (Brzozowo - Prynowo) Załączniki Nr 8.2, 9.2, 10.2 (ZIP, 16.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 93.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 137.5 KiB)
3 2019-06-10 2019-06-18 09:00:00 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - II postępowanie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 235.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 97.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 345.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 691.5 KiB)
4 2019-06-03 2019-06-18 10:00:00 Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów - Etap III rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.2 KiB)
 • SIWZ z Załącznikami Nr 2 - Nr 7 (DOC, 446.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.1 Dokumentacja techniczna (Dokumentacja projektowa branża budowlana) (ZIP, 17.8 MiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.2 Dokumentacja techniczna (Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.3 Dokumentacja techniczna (Dokumentacja projektowa instalacji hydrantowej i wod.-kan) (ZIP, 12 MiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.4 Dokumentacja techniczna (Przedmiary) (ZIP, 5.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 30.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 48.8 KiB)
5 2019-05-24 2019-06-10 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim – Etap II, odcinek I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 280.2 KiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (DOCX, 47 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 166.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 347.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót (ZIP, 49.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 504.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 63.1 KiB)
6 2019-05-17 2019-05-30 09:00:00 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 235.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 96.5 KiB)
 • Istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 87.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ po zmianie (DOC, 97.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 350.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 453.6 KiB)
7 2019-02-26 2019-02-26 09:00:00 Dostawa materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 252.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 237.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 56 KiB)
 • Istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 92.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 102.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 879.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 149.8 KiB)
8 2018-12-05 2018-12-14 09:00:00 Dostawa paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 117.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 346.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 89.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do przetargu (PDF, 427.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 47.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 424.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 95.7 KiB)
9 2018-10-09 2018-10-26 11:00:00 Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 204 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 514.4 KiB)
 • Załącznik do SIWZ od nr 1 do nr 6 (DOCX, 476.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 7 - wzór umowy (DOCX, 487.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11.6 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 10 - przedmiary robót (ZIP, 877.7 KiB)
 • Karta gwarancyjna (DOCX, 457 KiB)
 • Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 449 KiB)
 • Informacja z otwarcia oferty (PDF, 408 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 590.3 KiB)
10 2018-09-13 2018-09-28 11:00:00 Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 204.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 515.7 KiB)
 • Załącznik do SIWZ od nr 1 do nr 6 (DOCX, 476.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 7 - wzór umowy (DOCX, 487.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11.6 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 10 - przedmiary robót (ZIP, 877.7 KiB)
 • Karta gwarancyjna (DOCX, 457 KiB)
 • Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 448.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 536.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 372.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu