ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-05-17 2019-05-30 09:00:00 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 235.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 96.5 KiB)
 • Istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 87.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ po zmianie (DOC, 97.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 350.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 453.6 KiB)
2 2018-09-13 2018-09-28 11:00:00 Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 204.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 515.7 KiB)
 • Załącznik do SIWZ od nr 1 do nr 6 (DOCX, 476.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 7 - wzór umowy (DOCX, 487.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11.6 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 10 - przedmiary robót (ZIP, 877.7 KiB)
 • Karta gwarancyjna (DOCX, 457 KiB)
 • Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 448.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 536.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 372.1 KiB)
3 2018-07-27 2018-08-14 11:00:00 Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 510.6 KiB)
 • Załącznik do SIWZ od nr 1 do nr 6 (DOCX, 475.7 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 7 - wzór umowy (DOCX, 486.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11.6 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 10 - przedmiary robót (ZIP, 877.7 KiB)
 • Karta gwarancyjna (DOCX, 457.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 398.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 385.8 KiB)
4 2017-06-13 2017-06-30 13:30:00 Budowa łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach I Etapu inwestycji obejmującej rozbudowę bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 87 KiB)
 • SIWZ (DOC, 671.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1.1 do SIWZ (ZIP, 36 MiB)
 • Załącznik Nr 1.2 do SIWZ (ZIP, 37.8 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 49.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 338.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 254.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu