ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie – termomodernizacja z wymianą źródła ciepła
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami nr 2.1 -3.6 (DOC, 572.5 KiB)
 • Projekt Umowy - Załącznik 4 do SIWZ (DOC, 352 KiB)
 • Wzór karty gwarancyjnej (DOC, 58 KiB)
 • Wzór protokołu odbioru (DOC, 81 KiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.1 Inwentaryzacja (ZIP, 10.9 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.2 Projekt budowlany - instalacje sanitarne (ZIP, 13.5 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.3 Projekt budowlany - termomodernizacja (ZIP, 14.6 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.4 Przedmiary (ZIP, 944.1 KiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.5 Specyfikacje techniczne (ZIP, 1 MiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ (PDF, 617.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2 i 3 (PDF, 538.8 KiB)