ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N w gm. Budry od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 11 MiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (DOCX, 49.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 6.8 MiB)
 • Załączniki Nr 8 - Nr 10 do SIWZ - Dokumentacja techniczna (ZIP, 10.3 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Projekt słałej organizacji ruchu (ZIP, 6.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 1 (PDF, 505.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 2 ( pytania nr 1 - nr 7) (PDF, 876.3 KiB)
 • do pyt. nr 3 - SST podbudowa z kruszywa stab. cementem (PDF, 540.3 KiB)
 • do pyt. nr 4 - SST ścinka lub uzupełnianie poboczy (PDF, 383.2 KiB)
 • pyt. nr 5 - SST warstwa odsączajaca (PDF, 448.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 441.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 609.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie – termomodernizacja z wymianą źródła ciepła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami nr 2.1 -3.6 (DOC, 572.5 KiB)
 • Projekt Umowy - Załącznik 4 do SIWZ (DOC, 352 KiB)
 • Wzór karty gwarancyjnej (DOC, 58 KiB)
 • Wzór protokołu odbioru (DOC, 81 KiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.1 Inwentaryzacja (ZIP, 10.9 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.2 Projekt budowlany - instalacje sanitarne (ZIP, 13.5 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.3 Projekt budowlany - termomodernizacja (ZIP, 14.6 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.4 Przedmiary (ZIP, 944.1 KiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.5 Specyfikacje techniczne (ZIP, 1 MiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ (PDF, 617.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2 i 3 (PDF, 538.8 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy nr 4 (PDF, 294.9 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy nr 5 (PDF, 437.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 500.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 607.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 252.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 324.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 56.1 KiB)
 • Istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 92.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 644 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 883.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim: Zadanie I - Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1815N w miejscowości Sąkieły Małe, gm. Budry; Zadanie II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1799N, na odcinku od skrzyżowania z DK63 w Perłach do miejscowości Biedaszki, w gminie Węgorzewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 155.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 301.9 KiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (DOCX, 52.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (DOCX, 55.3 KiB)
 • Załączniki Nr 8.1 - 11.1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - Zadanie I (ZIP, 5.1 MiB)
 • Załączniki Nr 8.2 - 11.2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - Zadanie II (ZIP, 15.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - pytania do postępowania i odpowiedzi zamawiającego (PDF, 1019.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 240.3 KiB)
 • SST-M.13.05.02. Wykonanie sklepienia ceglanego (PDF, 649.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 748.4 KiB)
 • Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (PDF, 74.3 KiB)
 • Wzór Oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (DOCX, 14 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 2 do nr 7 (DOCX, 132 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 588.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy (DOCX, 79 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - Treść pytań oraz odpowiedzi zmawiającego (PDF, 62.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 522 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II zamówienia (PDF, 304.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I zamówienia (PDF, 362.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 217.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 362.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 90.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 281.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 655.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 2 do nr 7 (DOCX, 132 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 556.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy (DOCX, 79 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.1 KiB)
 • Korekta informacji z otwarcia ofert w dniu 7.11.2019 r. (PDF, 225.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 1 (PDF, 306 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 2 (PDF, 280.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim: Zadanie I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim, na odcinku od miejscowości Stręgiel, gm. Węgorzewo do końca miejscowości Kuty, gm. Pozezdrze, odcinek II i III. Zadanie II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1598N w Powiecie Węgorzewskim, na odcinku od miejscowości Brzozowo do miejscowości Prynowo.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 287.4 KiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (DOCX, 50 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (DOCX, 48.2 KiB)
 • załącznik do umowy - karta gwarancyjna (wzór) (DOCX, 26.3 KiB)
 • Dokumentacja techniczna, zadanie I (odcinek II i III Stręgiel - Kuty) Załączniki Nr 8.1, 9.1, 10.1 (ZIP, 13.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna, zadanie II (Brzozowo - Prynowo) Załączniki Nr 8.2, 9.2, 10.2 (ZIP, 16.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 93.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 137.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - II postępowanie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 235.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 97.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 345.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 691.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów - Etap III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.2 KiB)
 • SIWZ z Załącznikami Nr 2 - Nr 7 (DOC, 446.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.1 Dokumentacja techniczna (Dokumentacja projektowa branża budowlana) (ZIP, 17.8 MiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.2 Dokumentacja techniczna (Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.3 Dokumentacja techniczna (Dokumentacja projektowa instalacji hydrantowej i wod.-kan) (ZIP, 12 MiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.4 Dokumentacja techniczna (Przedmiary) (ZIP, 5.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 30.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 48.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji