ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport o stanie Powiatu Węgorzewskiego za 2020 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
 
Debata nad raportem o stanie Powiatu Węgorzewskiego za 2020 rok odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. podczas XXXIII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie o godz. 1530, jeśli sesja odbędzie się w trybie zdalnym, osoba która złoży zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Powiatu w celu zabrania głosu nad raportem, otrzyma dostęp do połączenia się na wideokonferencję z radnymi).
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Węgorzewskiego za 2020 rok, składa do Przewodniczącej Rady Powiatu w Węgorzewie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzenna Supranowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-01 07:53:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dłuski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-01 07:54:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dłuski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-01 07:55:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie Powiatu Węgorzewskiego za 2019 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem
o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
 
Debata nad raportem o stanie Powiatu Węgorzewskiego za 2019 rok odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. podczas XXI sesji Rady Powiatu w Węgorzewie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie o godz. 1500
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Węgorzewskiego za 2019 r. składa do Przewodniczącej Rady Powiatu w Węgorzewie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzenna Supranowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-29 20:46:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-29 20:50:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18 14:06:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »