ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym  w Węgorzewie
 
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z dnia 5 września 2014  r. poz.1195)
 
L.p. Skan petycji Data złożenia Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia petycji Sposób załatwienia petycji
1. Skan petycji 16.11.2015 . Kancelaria Prawna
„Świeca i Wspólnicy” sp.k.
ul. Bagatela 11 lok. 3 
00-585 Warszawa
Reprezentowana przez komplementariusza: radcę prawnego Jacka Świecę
16.11.2015 – petycję przekazano do rozpatrzenia Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów
2. Skan petycji 16.05.2016 Brak zgody na udostępnienie danych osobowych 16.05.2016 - petycję przekazano do rozpatrzenia Naczelnikowi Wydziału Środowiska, Budownictwa i Inwestycji Skan odpowiedzi
Starosty
3. Skan petycji 07.11.2016 Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL 07.11.2016 - petycję przekazano do rozpatrzenia Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości Skan odpowiedzi
Geodety Powiatowego
4. Skan petycji 07.12.2017 Brak zgody na udostępnienie danych osobowych 07.12.2017 - petycję przekazano do rozpatrzenia Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości Skan odpowiedzi
Geodety Powiatowego
5. Skan petycji 14.10.2019 Brak zgody na udostępnienie danych osobowych 14.10.2019 - petycję przekazano do rozpatrzenia Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Skan odpowiedzi
Starosty
6. Petycja 15.10.2019 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
15.10.2019 - petycję przekazano do rozpatrzenia Skarbnikowi Powiatu Skan odpowiedzi
Skarbnika
7. Petycja 02.03.2022 Brak zgody na udostępnienie danych osobowych 03.03.2022 - petycje przekazano do rozpatrzenia Naczelnikowi Wydziału Środowiska, Budownictwa i Inwestycji Skan odpowiedzi
8. Petycja 29.09.2022 Mieszkańcy Sołectwa Pieczarki 30.09.2022 - petycję przekazano do rozpatrzenia Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Skan odpowiedzi
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator Systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator Systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-24 08:41:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-24 08:53:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Kładko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-24 12:44:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zbiorcza informacja o petycjach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

Zbiorcza informacja o petycjach - 2015

W 2015 roku rozpatrzona została 1 petycja w zakresie żądania wszczęcia kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych w wybranych markach pojazdów.
Petycja rozpatrzona została negatywnie (żądanie przeprowadzenia kontroli uznano za bezzasadne).

Zbiorcza informacja o petycjach - 2016

W 2016 roku rozpatrzona została 1 petycja w  sprawie naprawy zjazdu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1732N w miejscowości Przytuły.
Petycja została rozpatrzona pozytywnie.

Zbiorcza informacja o petycjach - 2017

W 2017 roku rozpatrzona została 1 petycja w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego informacji w formie aktywnego banera i linku do strony www.komasowani.pl prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.
Pismem z dnia 06.02.2017r. poinformowano o braku kompetencji Powiatu Węgorzewskiego do realizacji wskazanych w petycji postulatów.

Zbiorcza informacja o petycjach – 2018

W 2018 roku rozpatrzona została 1 petycja  w sprawie wprowadzenia na mapach:
1) ograniczeń prędkości
2) numer drogi
3) nazwę drogi
4) granicę osiedla
5) granicę sołectwa
6) granicę dzielnicy
7) granicę miejscowości
 
Pismem z dnia 24.01.2018 r. poinformowano zainteresowaną, iż w zakresie tworzenia map obowiązują ściśle określone przepisy. Organom Powiatu nie przyznano kompetencji w tym zakresie.
 

Zbiorcza informacja o petycjach - 2019

W 2019 roku rozpatrzone zostały 2 petycje:
1 – w sprawie przywrócenia komunikacji autobusowej z terenu Gminy Pozezdrze w kierunku Węgorzewa i Giżycka. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.
2 -  w sprawie umożliwienia płatności bezgotówkowych dotyczących spraw załatwianych w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.  

Zbiorcza informacja o petycjach - 2020

W 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie nie wpłynęła żadna petycja, która zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winna zostać rozpatrzona w trybie wymienionej ustawy.

Zbiorcza informacja o petycjach - 2021

W 2021 roku do starostwa Powiatowego w Węgorzewie nie wpłynęła żadna petycja, która zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach winna zostać rozpatrzona w trybie wymienionej ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Fiedosewicz - Stecyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Fiedosewicz - Stecyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-30 12:57:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-30 13:00:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Kładko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-10 14:05:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »