ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC, EXCEL, JPG – redaktorzy korzystają z takich plików i osadzają teksty bezpośrednio w serwisie. Zdjęcia nie posiadają opisu, zdjęcia na stronie internetowej mają jedynie charakter promocyjny lub estetyczny.

Wyłączenia

 • Mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Kładko.
 • E-mail:
 • Telefon: 87-427-76-12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • Adres: ul.3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo
 • E-mail:
 • Telefon: 87 427-76-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje zwrotne i dane kontaktowe związane z dostępnością architektoniczną:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Bryżys
E-mail:

<e-mail>


Telefon: 87-427-76-70

 1. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna;
 2. Przy schodach jest dzwonek, z którego może skorzystać osoba wymagająca pomocy przy wejściu do budynku;
 3. W budynku jest schodołaz, z którego mogą skorzystać osoby będące na wózku inwalidzkim;
 4. Hole w budynku są szerokie, dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim;
 5. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych;
 6. Obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi;
 7. Drzwi prowadzące do budynku są szerokie;
 8. Na parkingu przed starostwem jest wyznaczone miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej;
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 10. Na parterze i piętrze znajduje się tablica informacyjna;
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 12. Drzwi do pokoi są mało kontrastowe w stosunku do ścian;
 13. Posadzka na korytarzach nie jest antypoślizgowa;
 14. Blask odbijający od okna na posadce może sprawić problemy w poruszaniu się osobom słabowidzącym;
 15. Na drzwiach do toalet brak wypukłych tabliczek informacyjnych;
 16. Brak wypukłych numerów na drzwiach;
 17. Brak numeru kondygnacji;
 18. Brak systemu informacji o obiekcie dla osób niewidomych;
 19. Schody prowadzące na parter są oznakowane, brak oznakowania na schodach prowadzących na I piętro;
 20. Brak windy w budynku;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karol Kładko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-11 13:24:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Kładko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-11 13:25:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Kładko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-11 13:27:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Bryżys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-23 17:10:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Kładko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-23 17:10:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Kładko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-24 11:42:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram działań poprawy dostępności w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie na lata 2021-2025

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Bryżys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-01 09:39:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dłuski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-01 09:39:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dłuski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01 09:39:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zrealizowane i do realizacji w 2021 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Bryżys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-01 09:37:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dłuski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-01 09:38:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dłuski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01 09:38:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zrealizowane w roku 2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Bryżys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-01 09:35:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dłuski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-01 09:37:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dłuski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01 09:37:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przeprowadzonej diagnozy dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Bryżys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-01 09:33:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dłuski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-01 09:34:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dłuski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01 09:34:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Bryżys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 22:10:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-30 22:12:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-30 22:12:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o powołaniu Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 22 września 2020 r. Starosta Węgorzewski wyznaczył koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.
Funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie pełni Teresa Bryżys.
 
Sczegóły w załączonym Zarządzeniu Starosty.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Bryżys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-28 14:32:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-28 14:37:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-28 14:37:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1912 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Dostępność architektoniczna
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo.
 
Wejście do budynku po schodach.
 
Przy schodach do wejścia znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna ruchowo, która potrzebuje dostać się do budynku, może z niego skorzystać w celu przywołania pracownika starostwa, który uruchomi schodołaz.
 
W budynku nie ma windy.
 
W Starostwie nie ma pętli indukcyjnych.
 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.
 
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Mmożliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu.
 
Kontakt ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie możliwy jest w szczególności poprzez:
 1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: ,
 2. kontakt telefoniczny pod nr 87 427-76-00
 3. przesyłanie faksów na numer 87 427-76-05,
 4. korespondencję pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17 B, 11-600 Węgorzewo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Bryżys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-08 10:07:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-08 10:12:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-08 10:13:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Węgorzewski uprzejmie informuje, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w starostwie Powiatowym w Węgorzewie poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
 
 1. Tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika;
 2. Korzystania z poczty elektronicznej;
 3. Przesyłania faksów;
 4. Stronę Internetową spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;
Starosta Węgorzewski może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo-migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się dostosowanym
do potrzeb wynikających z łącznego występowania chęci skorzystania
ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno być dokonane w formie pisemnej na adres:
 
 1. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  ul. 3-go Maja 17 B
  11-600 Węgorzewo
 2. Na adres e-mail:
 3. Telefonicznie : 87 427 76 00
 4. Fax : 87 427 76 05
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U z 2017 r. poz. 1824)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Bryżys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-08 10:16:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-08 10:19:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-08 10:19:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »