ˆ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Węgorzewie
ul. Gen. J. Bema 16a
11-600 Węgorzewo
tel./fax. (087) 427-06-40 
fax. (087) 427-06-43
 
e-mail:

Kierownictwo:
Dariusz Jurkiewicz - Dyrektor
Urszula Oryńczak - Główna księgowa
 
Przedmiot działania i kompetencje:
Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie to:
 • organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej [DPS],
 • opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 • prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
 • prowadzenie i finansowanie ośrodków wsparcia,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem oraz przyznawanie świadczeń pieniężnych osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
 • organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci i pomoc na kontynuowanie nauki.
Ponadto PCPR realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i są to :
I. Rehabilitacja społeczna
 • dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie w usuwaniu barier funkcjonalnych [architektonicznych, urbanistycznych i komunikacyjnych],
 • dofinansowanie lub finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej,
 • realizacja programów celowych,
 • opracowywanie programów pomocowych osobom niepełnosprawnym.
II. Rehabilitacja zawodowa
 • dofinansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych
 • dofinansowanie tworzenia stanowisk pracy oraz refundacja płac i składek ubezpieczeń społecznych niepełnosprawnych pracowników
 • udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie lub wznowienie działalności gospodarczej
 • dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych wziętych na prowadzenie lub kontynuowanie działalności gospodarczej.
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-17 15:37:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-17 15:37:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-27 11:18:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »