ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgorzewie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontakt: 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgorzewie
ul. Gen.J.Bema 16A, 11-600 Węgorzewo
 
Tel. (0-87) 427 25 03
 
e-mail: 
strona internetowa: http://www.poradniawegorzewo.pl
 
Godziny przyjęć:
poniedziałek - czwartek:  8:00 - 16:00
piątek:  8:00 - 15:00
Godziny pracy sekretariatu:
7:30 - 15:00
 
Kierownictwo:

Dyrektor - Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
Główny Księgowy - Justyna Pipir

Pracownicy:
 • Jolanta Rodzewicz – logopeda, surdopedagog, tyflopedagog
 • Agnieszka Korzeniecka – Leśniewska – psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, diagnosta i terapeuta SI
 • Emilia Huczak – psycholog,  w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (psycholohgia kliniczna dzieci i młodzieży, trener I i II stopnia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Magdalena Zawadzka – psycholog, trener I stopnia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Marta Hruszka – oligofrenopedagog, doradca zawodowy, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
 • Marta Sauter – pedagog, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej, diagnosta i terapeuta SI
 
Do zadań poradni należy w szczególności:
 
 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Węgorzewie jest dobrowolne i nieodpłatne.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgorzewie udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.


Poradnia wydaje opinie w sprawach:
 
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;  
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub przygotowania zawodowego;
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka albo pełnoletniego ucznia.
Na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
Pracownicy poradni realizują zadania poradni również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.
 
Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie wydaje:
 
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Zespół Orzekający wydaje orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-17 20:04:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-17 20:04:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Cyrych
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-03 08:38:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »