ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgorzewie

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. KONTAKT

Adres placówki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 34
11-600 Węgorzewo
 
tel. 0 87 427 00 30
fax 0 87 427 00 60 

e-mail: 
strona internetowa: http://www.soswwegorzewo.pl

Status prawny:

SOSW jest placówką publiczną a jego organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski, zgodnie z systemem edukacyjnym w naszym kraju.

II. KIEROWNICTWO
Dyrektor - Andrzej Raczkowski
Wicedyrektor - Alina Wilczyńska
Główny księgowy - Magdalena Baran
III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum Specjalne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Internat
IV. PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie istnieje od 1950 roku jako placówka edukacyjno – opiekuńczo - wychowawcza.
Celem działań Ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do życia w społeczeństwie, kształtowanie właściwych wzorców zachowań, przygotowanie do samodzielnego życia i pracy zawodowej.
Działaniami edukacyjnymi i opiekuńczo – wychowawczymi Ośrodek obejmuje uczniów upośledzonych umysłowo, wymagających specjalnych metod nauczania i opieki, w szczególności upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Ośrodek jest placówką koedukacyjną dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 24 lat.

V. PROCEDURY PRZYJMOWANIA DO SOSW
Procedura przyjmowania do Ośrodka:
 1. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Rodzice, prawni opiekunowie, właściwy Sąd składają do Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie ul. Zamkowa 3
  • wniosek o skierowanie do Ośrodka
  • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • we wniosku należy zaznaczyć, czy dziecko ma mieć zapewnione miejsce w Internacie.
 3. Ośrodek przyjmuje ucznia oraz wysyła informację do rodziców.
Warunki przyjęcia do placówki:

Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne
 1. orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. arkusz ocen
 3. karta zdrowia ucznia
 4. informacja z poprzedniej szkoły
 5. skierowanie do placówek kształcenia specjalnego wystawione przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 6. odpis aktu urodzenia z aktualnym potwierdzeniem stałego zameldowania
 7. 2 zdjęcia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 1. orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. podanie
 3. życiorys
 4. zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
 5. skierowanie do placówek kształcenia specjalnego wystawione przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 6. świadectwo ukończenia gimnazjum
 7. odpis aktu urodzenia z aktualnym potwierdzeniem stałego zameldowania
 8. 2 zdjęcia
Internat
 1. skierowanie do internatu
Oferta edukacyjna:
 1. Dzieci objęte są specjalistyczną opieką.
 2. Pedagodzy legitymują się wyższym wykształceniem magisterskim lub wyższym wykształceniem zawodowym oraz kwalifikacjami z zakresu pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.
 3. Zatrudniamy pedagoga szkolnego i psychologa
 4. Pracę prowadzimy w zespołach liczących od 6 do 16 uczniów.
 5. Wszystkie dzieci mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, usamodzielnienia
 6. Pracujemy metodami:
  • Ośrodków Pracy,
  • Ruchu Rozwijającego V. Sherborne,
  • Pedagogiki zabawy KLANZA,
  • W Ośrodku działa Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIK",
  • Dzieci mają możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach turystyczno krajoznawczych, piknikach i w wielu imprezach o charakterze integracyjnym.
Opieka:
Internat Ośrodka obejmuje opieką dzieci poza godzinami pracy szkoły:
 1. Od poniedziałku do piątku w godz.06.00-08.00 i w godz.12.30-22.00
 2. W soboty i niedziele, święta, okresy feryjne – całą dobę.
 3. Każdego dnia sprawujemy opiekę nocną w godz. 22.00-06.00.
 4. Podczas zajęć popołudniowych prowadzone są bloki zajęć rekreacyjno- sportowych i świetlicowych oraz dodatkowo działają sekcje plastyczna, taneczna i turystyczna.
 5. Jesteśmy inicjatorami i uczestnikami wielu imprez dla dzieci niepełnosprawnych i integracyjnych.
 6. Baza internatu:
  • sypialnie 2, 3, 4, 5 -osobowe wyposażone w niezbędne sprzęty
  • kuchnia
  • stołówka
  • świetlica dla każdej grupy
  • pralnia
  • gabinet pielęgniarki
  • aula
  • portiernia
Godziny i dni urzędowania administracji i obsługi: 

Administracja: poniedziałek - piątek w godzinach 7.00-15.00
Obsługa: całą dobę

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-17 20:53:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Cyrych
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-17 20:53:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gasik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-22 11:55:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »