ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:36:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego załącznik nr 5 - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Węgorzewie o otwarciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, a także koła gospodyń wiejskich. Karol Kładko
13:35:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Umowa o realizację zadania publicznego załącznik nr 3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Węgorzewie o otwarciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, a także koła gospodyń wiejskich. Karol Kładko
13:29:47 Edycja elementu informacja Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Węgorzewie o otwarciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, a także koła gospodyń wiejskich. Karol Kładko
12:06:32 Edycja elementu informacja Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Węgorzewie o otwarciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, a także koła gospodyń wiejskich. Karol Kładko
12:05:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wzór oferty na zadanie publiczne - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Węgorzewie o otwarciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, a także koła gospodyń wiejskich. Karol Kładko

Zmiany z dnia: 2022-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:02:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik do Uchwały nr 187 - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Węgorzewie o otwarciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, a także koła gospodyń wiejskich. Karol Kładko
12:02:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała nr 187 - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Węgorzewie o otwarciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, a także koła gospodyń wiejskich. Karol Kładko
12:00:39 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Węgorzewie o otwarciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, a także koła gospodyń wiejskich. Karol Kładko
« powrót do poprzedniej strony