ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIV/210/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLIV/210/2022

Szczegóły informacji

XLIV/210/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIV

Kadencja: VI (2018-2023)

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-29

Data wejścia w życie: 2022-06.29

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030

Na podstawie:

     Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
  1. Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków planowanych w 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022-2030
    i wykazanych w załączniku Nr 1 uchwały Nr XXXVIII/186/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022–2030.
  2. W załączniku Nr 2 uchwały Nr XXXVIII/186/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022–2030 wprowadza się zadanie pod nazwą:
  • „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Wężówko – Olszewo Węgorzewskie - Góry”
  • „Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim”
  • „Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie”.
§ 2
 
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022–2030,  ustala się w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2026, ustala się w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie              
Halina Faj                 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony