ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 214/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 214/2022

Szczegóły informacji

214/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2022-07-05

Data wejścia w życie: 2022-07-05

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie

Na podstawie:

          Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646 ze zm.) zgodnie z wnioskiem dyrektora uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1
 
Wyraża się zgodę na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Specjalnym Ośrodku  Szkolno–Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r.
 
Starosta            
Marzenna Supranowicz
« powrót do poprzedniej strony