ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVIII/232/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLVIII/232/2022

Szczegóły informacji

XLVIII/232/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VI (2018-2023)

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-24

Data wejścia w życie: 2022-11-24

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 5128, opublikowano dnia: 2022-11-25

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok

Na podstawie:

       Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1634) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1
 
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 63.280.613,40 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 56.551.463,89 zł  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 433.403,71 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 6.729.149,51 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 62.524.823,83 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 52.361.041,51 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 49.505.847,89 zł , w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.793.629,48 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.712.218,41 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 542.238,82 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.594.411,96 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 463.767,84 zł,
   5. obsługa długu 254.775,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 10.163.782,32 zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.125.782,32 zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 38.000,00 zł
 3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 7.524.786,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4  do niniejszej uchwały.
 4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
 5. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6  do niniejszej uchwały.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości  755.789,57 zł,  która zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji).
 8. Przychody budżetu wyniosą 244.210,43 zł, rozchody budżetu wyniosą 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2022 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie                
Halina Faj                    

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 08:29:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 08:34:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29 11:32:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony