ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: LXIV/326/2024Drukuj informacjęAkt prawny: LXIV/326/2024

Szczegóły informacji

LXIV/326/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LXIV

Kadencja: VI (2018-2024)

Data podjęcia/podpisania: 2024-03-28

Data wejścia w życie: 2024-03-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2024 pozycja 1850, opublikowano dnia: 2024-04-02

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 rok

Na podstawie:

         Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

 § 1
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr LXI/303/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. dokonano następujących zmian:
1.       Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 91.878.860,87 zł  i obejmuje:
1)      dochody bieżące w kwocie 65.650.849,81 zł  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 49.029,67 zł ,
2)      dochody majątkowe w kwocie 26.228.011,06 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0 zł.
2.       Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 97.605.006,56 zł i obejmuje:
1)      wydatki bieżące w kwocie 67.981.507,00 zł, z czego
a.       wydatki jednostek budżetowych 65.272.104,57 zł , w tym:
·   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.079.733,20 zł,
·   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.192.371,37 .
b.       dotacje na zadania bieżące 697.978,08 zł,
c.       świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.367.167,00 ,
d.       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 245.148,35 zł,
e.       obsługa długu 399.109,00  zł.
2)      wydatki majątkowe w kwocie 29.623.499,56 zł, z czego:
a.       inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.970.372,33 zł w tym:
b.       pozostałe wydatki majątkowe 1.653.127,23 zł .
3.       W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 8.375.435,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 i Nr 4  do niniejszej uchwały.
4.       Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
5.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7.       Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9  do niniejszej uchwały.
8.       Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 5.726.145,69 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.930.027,01 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 196.118,68 zł oraz przychody z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w wysokości 2.600.000,00 zł.
9.       Przychody budżetu wyniosą 7.126.145,69 , rozchody budżetu wyniosą
1.400.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2024 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
1.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie        
Halina Faj          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-29 10:44:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-29 10:48:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-02 15:12:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony