ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 226/2009Drukuj informacjęAkt prawny: 226/2009

Szczegóły informacji

226/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2009-02-02

Data podjęcia/podpisania: 2009-02-02

Tytuł aktu:

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść:

Uchwała Nr 226/2009
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 02 lutego 2009 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu
Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i w związku z Uchwałą Nr XXXVI/167/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu
Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009, uchwala się, co następuje:
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w zakresie:
1)SFERA: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Zadanie: Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2009 wynosi 6 000,00 zł.
2)SFERA: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Zadanie: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2009 wynosi 8 500,00 zł.
3)SFERA: podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Zadanie: Działania na rzecz krzewienia tradycji i kultury polskiej na Litwie, Ukrainie i Federacji
Rosyjskiej – Obwód Kaliningradzki.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2009 wynosi 2 000,00 zł.
4)SFERA: działania na rzecz mniejszości narodowych
Zadanie: Promocja zasobów kulturowych mniejszości narodowych.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2009 wynosi 2 000,00 zł.
5) SFERA: działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Zadanie: Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2009 wynosi 1 500,00 zł.
§ 2
Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Informację o ogłoszeniu Konkursu Ofert 2009 publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1) w Gazecie Olsztyńskiej – Węgorzewski Tydzień,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Węgorzewskiego,
3) na stronie internetowej Powiatu Węgorzewskiego, w zakładce Ogłoszenia,
4) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi ds. promocji i kontaktów zagranicznych Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WICESTAROSTA
Marek Myka    
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Gasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Gasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-29 13:18:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-29 14:30:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-29 14:30:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5543 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony