ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2021
Nr aktu prawnego
123/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
122/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi wewnętrznej na terenie gminy Pozezdrze (działka nr 6/22), celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
121/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1801N (działka nr ewid. 186/2 w obrębie 19 Przystań – Stawki), celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
120/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
119/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
118/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
117/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, a także koła gospodyń wiejskich
Nr aktu prawnego
116/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Nr aktu prawnego
115/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie na rok 2021
Nr aktu prawnego
114/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji