ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo
Nr aktu prawnego
133/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
przyjęcia bilansów za 2020 rok
Nr aktu prawnego
132/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I kwartał 2021 roku
Nr aktu prawnego
131/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. J. Bema do działania w imieniu powiatu w związku z realizacją w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie projektu w ramach programu ERASMUS+
Nr aktu prawnego
130/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
129/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
128/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2021
Nr aktu prawnego
127/2021
Status
Zmieniony
Lp: 118
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2021
Nr aktu prawnego
126/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Węgorzewie za 2020 rok
Nr aktu prawnego
125/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Nr aktu prawnego
124/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji