ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 131/2021Drukuj informacjęAkt prawny: 131/2021

Szczegóły informacji

131/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2021-04-28

Data podjęcia/podpisania: 2021-04-28

Tytuł aktu:

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I kwartał 2021 roku

Na podstawie:

        Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), w związku z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1
 
1. Plan dochodów budżetu powiatu, po zmianach, na dzień 31 marca 2021 roku wynosi 51.821.026,49 zł, w tym:
  • dochody bieżące 47.314.686,90 zł,
  • dochody majątkowe 4.506.339,59 zł.
2. Dochody wykonano w wysokości 14.091.742,62 zł, tj. 27,19 % planu, w tym:
  • dochody bieżące 14.091.742,62 zł, tj. 29,78 % planu,
  • dochody majątkowe 0 zł, tj. 0 % planu.
3. Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach, na dzień 31 marca 2021 roku wynosi 55.907.682,88 zł w tym:
  • wydatki bieżące 47.618.861,41 zł,
  • wydatki majątkowe 8.288.821,47 zł.
4. Zrealizowano wydatki w wysokości 12.423.024,96 zł, tj. 22,22 % planu, w tym :
  • wydatki bieżące 12.423.024,96 zł tj. 26,09 % planu,
  • wydatki majątkowe 0 zł tj. 0 % planu.
5. Planowany deficyt budżetu powiatu, po zmianach, na 31 marca 2021 roku wynosi (-) 4.086.656,39 zł. W I kwartale br. osiągnięto nadwyżkę w kwocie (+) 1.668.717,66 zł.

§ 2
 
Przychody budżetu za I kwartał 2021 r. wyniosły 7.516.648,08 zł i pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu za 2020 w wysokości 5.020.135,38 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 2.496.512,70 zł.
 
§ 3

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2021 r. nie wystąpiły.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
 
Starosta           
Marzenna Supranowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-29 15:08:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-29 15:22:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29 15:22:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony