ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 138/2021Drukuj informacjęAkt prawny: 138/2021

Szczegóły informacji

138/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2021-06-15

Data wejścia w życie: 2021-06-15

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok

Na podstawie:

       Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),  oraz decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FK 95/2021, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
 
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXVI/127/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 52.007.221,12 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 46.900.881,53 zł  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 770.435,95 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 5.106.339,59 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.226.339,59 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 56.310.661,51 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 47.256.838,04 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 43.369.616,08 zł , w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.301.645,10 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.067.970,98 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 537.671,60 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.480.557,00 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.686.993,36 zł,
   5. obsługa długu 182.000,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 9.053.823,47 zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  9.008.823,47  zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.636.494,89  zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 45.000,00 zł
 3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  6.453.969,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4  do niniejszej uchwały.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 5. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  4.303.440,39 zł,  którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.806.927,69 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 2.496.512,70 zł (w tym: 1.600.000,29 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2021 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
 
 
Starosta            
Marzenna Supranowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-15 12:29:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-15 12:32:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-15 12:32:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony