ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 183/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 183/2022

Szczegóły informacji

183/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2022-01-25

Data wejścia w życie: 2022-01-25

Tytuł aktu:

w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2022

Na podstawie:

 
                   Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920), art. 70a ust.1 i ust. 3 oraz art.91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 poz. 1762) oraz na podstawie § 5, § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), uchwala się, co następuje :

Treść:

§ 1
Przyjmuje się powiatowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół/placówek specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 r.
  1. Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania- studia podyplomowe- 1 osoba –PP-P;
  2. Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka – studia podyplomowe- 1 osoba – SOSW
  3. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu- studia podyplomowe-1 osoba-SOSW
  4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną-1 osoba- SOSW
  5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną – studia podyplomowe - 1 osoba – ZSZ
  6. Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii –  1 osoby- ZSO
  7. Studia podyplomowe z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu – 1 osoba – ZSO
§ 3
 
Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli nie może przekroczyć za semestr 1500 zł.
 
§ 4
 
Zmian w planie polegających na przesunięciu kwot pomiędzy formami doskonalenia zawodowego w obrębie ogólnej kwoty przyznanej szkole lub placówce dokonuje dyrektor szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na konto powiatu.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgorzewski.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta           
Marzenna Supranowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-25 12:34:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-25 12:35:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-25 12:35:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony