ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 201/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 201/2022

Szczegóły informacji

201/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-12

Data wejścia w życie: 2022-04-12

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok

Na podstawie:

        Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), oraz decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FK 73/2022, FK71/2022, FK 60/2022 i FK 47/2022, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 61.695.595,58 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 47.959.095,58 zł  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 108.589,50 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 13.736.500,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 65.855.474,60 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 49.303.509,53 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 46.809.437,32 zł , w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.946.495,55 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.862.941,77 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 565.974,44 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.614.144,14 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 138.953,63 zł,
   5. obsługa długu 175.000,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 16.551.965,07 zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.536.965,07  zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 15.000,00 zł
 3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 6.980.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4  do niniejszej uchwały.
 4. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  4.159.879,02 zł,  którego źródłem pokrycia są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 535.161,01 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 1.624.718,01 zł (w tym: 1.601.379,58 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2022 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
 
Starosta          
Marzenna Supranowicz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-13 13:55:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-13 13:57:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-13 13:57:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony