ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 207/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 207/2022

Szczegóły informacji

207/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2022-05-17

Data wejścia w życie: 2022-05-17

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo

Na podstawie:

                      Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528,), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1082,),§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) oraz § 1, 6 i 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1
 
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie, ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo. 
 
§ 2
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Informację o ogłoszeniu o konkursie zamieszcza się na stronie Powiatu Węgorzewskiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Węgorzewie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się głównemu specjaliście ds. edukacji i promocji zdrowia.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta            
Marzenna Supranowicz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony