ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 208/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 208/2022

Szczegóły informacji

208/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2022-05-17

Data wejścia w życie: 2022-05-17

Tytuł aktu:

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 167/2021 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Na podstawie:

                 Na podstawie 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/100/2012 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1

Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w § 1 Uchwały Nr 167/2021 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 listopada  2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu  i dokonuje się następującej zmiany: w miejsce „opisanej w księdze wieczystej KW nr OL2G/00018589/9”, wprowadza się „opisanej w księdze wieczystej KW nr OL2G/00018598/9”.
 
§ 2

Pozostałe ustalenia zawarte w Uchwale Nr 167/2021 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2021 roku nie ulegają zmianie.
 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta           
Marzenna Supranowicz
« powrót do poprzedniej strony