ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 209/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 209/2022

Szczegóły informacji

209/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-07

Data wejścia w życie: 2022-06-07

Tytuł aktu:

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie

Na podstawie:

          Na podstawie art. 68 ust. 9 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) a także na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1
 
  1. W związku z koniecznością wyznaczenia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w trakcie jego nieobecności, powierza się Pani Marcie Hruszka okresowe pełnienie obowiązków dyrektora  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie.
  2. Okresowe powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie obejmuje okres niewykonywania funkcji kierowniczej przez dotychczasowego dyrektora Poradni w związku z wystąpieniem nieobecności w pracy.
  3. Okresowe powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie kończy się wraz z powrotem zastępowanego dyrektora do pracy i podjęciem przez niego sprawowania funkcji kierowniczej.
§ 2
 
W czasie okresowego powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie upoważnienia się Panią Martę Hruszka do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, dotyczących spraw kierowanej jednostki organizacyjnej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta            
Marzenna Supranowicz
 
« powrót do poprzedniej strony