ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 210/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 210/2022

Szczegóły informacji

210/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-07

Data wejścia w życie: 2022-06-07

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie

Traci moc:

253/2018, 151/2017

Na podstawie:

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ) Zarządu Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
 
Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr 151/2017 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie oraz Uchwała Nr 253/2018 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta            
Marzenna Supranowicz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony