ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 211/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 211/2022

Szczegóły informacji

211/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-07

Data wejścia w życie: 2022-06-07

Tytuł aktu:

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzonego za 2021 rok

Na podstawie:

           Na podstawie §22 Statutu Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w związku z art. 121 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.
z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
 
Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, na które składa się:
  1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową  8.794.819,80 zł.;
  2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujący zysk netto 371.874,99 zł;
  3. informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2021 r.,
  4. wykonanie planu zakupów inwestycyjnych w wysokości 461.082,86 zł.
Zarząd Powiatu dokonuje jego zatwierdzenia.
 
§ 2
 
Dodatni wynik finansowy z roku 2021, w kwocie 371.874,99 zł zostanie przeznaczony na nagrody dla pracowników oraz zwiększenie funduszu zakładu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta            
Marzenna Supranowicz
« powrót do poprzedniej strony