ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w ramach realizacji projektu „Twoja rodzina-Twoja siła”
Nr aktu prawnego
197/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
Nr aktu prawnego
196/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
195/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2022
Nr aktu prawnego
194/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022
Nr aktu prawnego
193/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
192/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
191/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
190/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
189/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2022 r.
Nr aktu prawnego
188/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji