ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
209/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLIII/204/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/203/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Węgorzewskim za rok 2021”
Nr aktu prawnego
XLIII/202/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 167/2021 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
208/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo
Nr aktu prawnego
207/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
206/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
205/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLII/201/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadania w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Węgielsztynie przy Szkole Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie
Nr aktu prawnego
XLII/200/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji