ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2022
Nr aktu prawnego
194/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022
Nr aktu prawnego
193/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLI/199/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLI/198/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Powiatu w Węgorzewie uchwały w sprawie „Karty Praw Rodziny”
Nr aktu prawnego
XLI/197/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy między społecznością lokalną Powiatu Węgorzewskiego i Czerniachowskiego Miejskiego Okręgu
Nr aktu prawnego
XLI/196/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy między społecznością lokalną Powiatu Węgorzewskiego i Ozierskiego Miejskiego Okręgu
Nr aktu prawnego
XLI/195/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy między społecznością lokalną Powiatu Węgorzewskiego i Prawdińskiego Miejskiego Okręgu
Nr aktu prawnego
XLI/194/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLI/193/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XLI/192/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji