ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
Nr aktu prawnego
147/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
146/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
145/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 rok Dyrektorowi Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
144/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Powiatu Węgorzewskiego do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej 1724N Wronka-Wilkasy celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
141/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
140/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
139/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
138/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji