ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 831
Data podjęcia
2009-11-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
296/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2009-11-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
295/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2009-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Nr aktu prawnego
294/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2009-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego.
Nr aktu prawnego
293/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 835
Data podjęcia
2009-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatrudnienia i powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
292/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2009-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
291/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2009-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
290/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 838
Data podjęcia
2009-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: powołania reprezentacji Powiatu Węgorzewskiego w Mistrzostwach Polski Powiatów w Brydżu Sportowym.
Nr aktu prawnego
289/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 839
Data podjęcia
2009-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla Najzdolniejszych Uczniów – Mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego na rok 2009.
Nr aktu prawnego
288/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 840
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej – ul. Kościelnej w m. Radzieje do kategorii drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
287/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji