ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 851
Data podjęcia
2009-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego, motywacyjnego oraz za warunki pracy do płacy Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie na rok 2009 r.
Nr aktu prawnego
276/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 852
Data podjęcia
2009-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego, motywacyjnego do płacy Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie na rok 2009 r.
Nr aktu prawnego
275/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 853
Data podjęcia
2009-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego, motywacyjnego do płacy Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie na rok 2009 r.
Nr aktu prawnego
274/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 854
Data podjęcia
2009-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego, motywacyjnego oraz za warunki pracy do płacy Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie na rok 2009 r.
Nr aktu prawnego
273/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 855
Data podjęcia
2009-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
Nr aktu prawnego
272/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 856
Data podjęcia
2009-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie kontroli jednostek podległych w 2009 roku
Nr aktu prawnego
271/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 857
Data podjęcia
2009-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatrudnienia i powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
270/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 858
Data podjęcia
2009-08-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
269/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 859
Data podjęcia
2009-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
268/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 860
Data podjęcia
2009-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
267/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji