ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. M. Zaruskiego w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
137/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
136/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
135/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzonego za 2020 rok
Nr aktu prawnego
134/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo
Nr aktu prawnego
133/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
przyjęcia bilansów za 2020 rok
Nr aktu prawnego
132/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I kwartał 2021 roku
Nr aktu prawnego
131/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. J. Bema do działania w imieniu powiatu w związku z realizacją w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie projektu w ramach programu ERASMUS+
Nr aktu prawnego
130/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
129/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
128/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji