ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Nr aktu prawnego
XLIX/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
XLIX/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLIX/234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLVIII/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XLVIII/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Powiatowi Oleckiemu realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XLVIII/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/229/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji