ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/144/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25 marca 2021 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1977 N w msc. Przerwanki (działka nr 279/2 obręb Przerwanki, gmina Pozezdrze) dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej z użytkowania
Nr aktu prawnego
XXXV/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXXV/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXXIV/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1801N (działka nr ewid. 186/2 w obrębie 19 Przystań – Stawki)
Nr aktu prawnego
XXXIV/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Węgorzewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXXIV/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXXIII/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/157/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji