ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2023-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 rok
Nr aktu prawnego
274/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-07-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
273/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-07-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, ul. B. Prusa 10, 11-600 Węgorzewo
Nr aktu prawnego
272/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2023– 2030
Nr aktu prawnego
LV/270/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LV/269/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie węgorzewskim na lata 2023 – 2026”
Nr aktu prawnego
LV/268/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LV/267/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Nr aktu prawnego
LV/266/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych
Nr aktu prawnego
LV/265/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
LV/264/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji