ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
240/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Nr aktu prawnego
XLIX/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
XLIX/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLIX/234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie na rok 2023 dla typu domu A,B,C
Nr aktu prawnego
237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Węgorzewskiego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
236/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji