ˆ

Uchwały Zarządu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 103/2020Drukuj informacjęAkt prawny: 103/2020

Szczegóły informacji

103/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2020-11-13

Data podjęcia/podpisania: 2020-11-13

Tytuł aktu:

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026

Na podstawie:

 
            Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
  1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026 wraz z załącznikami, stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały przedłożyć Radzie Powiatu w Węgorzewie.
  2. Skierować projekt, o którym mowa w pkt. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania wymaganej opinii.
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.
 
Starosta              
Marzenna Supranowicz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony