ˆ

Uchwały Zarządu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLV/213/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLV/213/2022

Szczegóły informacji

XLV/213/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLV

Kadencja: VI (2018-2023)

Data podjęcia/podpisania: 2022-08-25

Data wejścia w życie: 2022-08-25

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 3689, opublikowano dnia: 2022-08-31

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok

Na podstawie:

             Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1634), Rada Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
 
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 56.366.656,93 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 53.722.507,42 zł  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 433.403,71 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 2.644.149,51 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 60.943.579,95 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 50.816.079,88 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 48.022.193,46 zł , w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.298.485,27 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.723.708,19 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 565.974,44 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.589.144,14 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 463.767,84 zł,
   5. obsługa długu 175.000,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 10.127.500,07 zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.089.500,07 zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 38.000,00 zł
 3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 7.334.307,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
 5. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  4.576.923,02 zł,  którego źródłem pokrycia są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 952.205,01 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 1.624.718,01 zł (w tym: 1.601.379,58 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
 8. Przychody budżetu wyniosą 5.576.923,02 zł, rozchody budżetu wyniosą 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2022 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Halina Faj               

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-31 08:16:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-31 08:20:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-31 09:56:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony